W naszej ofercie okien znajdą Państwo okna PCV markowych firm. Zapraszamy do naszego biura Firmy Lub-Hand mieszczącego się w Lublinie gdzie pomożemy wybrać doskonałe okna do Twojego domu.
Profile VekaProfile BrügmannProfile RehauProfile OvloProfile Avantgarde
veka_logo
artline 82
Artline 82
6-komorowy system o głębokości zabudowy 90mm zapewnia ochronę cieplną na najwyższym poziomie
artline 82
Alphaline
6-komorowy system o głębokości zabudowy 90mm zapewnia ochronę cieplną na najwyższym poziomie
artline 82
Softline 82 ad
Łagodnie zarysowane kształty.Niższa wysokość konstrukcji pozwala na lepsze doświetlenie mieszkania.
artline 82
PERFECTLINE Standard
W pełni 5-komorowy system o głębokości zabudowy 70mm, zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim poziomie.
artline 82
Topline
Elegancki wygląd dzięki ściętym krawędziom profili, jednolicie szarym uszczelkom oraz uchwytom okiennym i zawiasom dostosowanym do wzornictwa profili.
artline 82
Effectline
Elegancki wygląd dzięki ściętym krawędziom profili, jednolicie szarym uszczelkom oraz uchwytom okiennym i zawiasom dostosowanym do wzornictwa profili.
Istotną cechą wyróż­nia­jącą ten pro­fil jest jego sze­ro­kość zabu­dowy, aż 73 mm dla pro­fili pię­cio­ko­mo­ro­wych z sys­temu Brüg­mann AD i 92 mm dla pro­fili sys­temu blu­eEvo­lu­tion Sala­man­der – sys­tem pro­fili ener­go­osz­częd­nych dla domów pasyw­nych.

artline 82
bluEvoliution Salamander
Opty­malna 6-komo­rowa kon­struk­cja pro­fili oraz 92 mm głę­bo­kości mon­tażu zabu­dowy, dają wysoką izo­la­cję ter­miczną i w efek­cie naj­wyż­szą efek­tyw­ność ener­ge­tyczną.

artline 82
Brügmann AD
System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,8 mm (klasa A) wraz z dwoma uszczel­kami, zapo­bie­gają powsta­wa­niu most­ków ciepl­nych, a tym samym wpły­wają na wyraźną reduk­cję kosz­tów ener­gii.
artline 82
Brügmann AD EcoLine
System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,5 mm (klasa B)
artline 82
Brügmann AD SunLine
Jest to sys­tem pię­cio­ko­mo­rowy 5K, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,5 mm (klasa B), rama sied­mio­ko­mo­rowa 7K, bez­wzmoc­nie­niowa
artline 82
REHAU EURO DESIGN 70
System pięciokomorowy o szerokości profili 70 mm – okna o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych w połączeniu z atrakcyjnym wzornictwem. Występuje w dwóch wariantach: nielicujący i półlicujący.
artline 82
REHAU BRILLANT DESIGN
System pięciokomorowy o szerokości profili 70 mm – okna perfekcyjne w szczegółach, spełniające najwyższe wymagania klientów, dla których obok parametrów technicznych liczą się także walory użytkowe i atrakcyjny design.
artline 82
REHAU BRILLANT DESIGN 80
„IMPRESSIVE” NOWA LINIA OKIEN FIRMY PETECKI perfekcyjny design – wyjątkowe rozwiązania – więcej możliwości odpowiedź na rosnące oczekiwania szczególnie wymagających.
artline 82
REHAU EURO DESIGN 86 PLUS
Dzięki doskonałym parametrom izolacyjności cieplnej okien z systemu Euro-Design 86 plus poczujesz się komfortowo we wnętrzu Twojego domu lub mieszkania.
artline 82
REHAU GENEO
OKNA FIRMY „PETECKI” Z TWORZYWA NOWEJ GENERACJI RAU-FIPRO nowy wymiar komfortu w mieszkaniu – maksymalna redukcja zużycia energii odpowiedź na zmniejszające się zasoby naturalne i rosnące ceny energii
logo
artline 82
Ovlo
artline 82
Ovlo Classic
logo
artline 82
System AVANTGARDE 7000
artline 82
System AVANTGARDE 9000